-JURNAL KAJIAN KEISLAMAN

NUANSA adalah jurnal tiga bulanan sebagai wahana 
untuk mengkaji dan menganalisa pemikiran keislaman. 
Redaksi menerima tulisan dari segala pihak


 

 

Diterbitkan oleh:
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir

(PCI-NU)

KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
Kairo - Mesir

Alamat Redaksi:
16/02, el-Swissry A St, Tenth District,
 Nasr City, Cairo - EGYPT 
Tel: (0020-2) 2757387- Fax: (0020-2) 
Email:


www.kmnu.org - Copyright © KMNU Cairo - Egypt