Pengaruh Teologi Asy'ari
Terhadap Ssejarah Perkembangan Faham Aswaja
Drs. Hamzah Harun al-Rasyid
*